REPRODUKCJE DZIEŁ SZTUKI, SKANY MATERIAŁY ARCHIWALNE

  • Federacja Bibliotek Cyfrowych
  • Internet Archive
  • Polona
  • Projekt Gutenberg
  • Szukaj w Archiwach
  • Watercolours
  • World Digital library
Federacja Bibliotek Cyfrowych

Link: https://fbc.pionier.net.pl/

To jeden z największych rodzimych projektów.

Federacja Bibliotek Cyfrowych zawiera zbiory pochodzące ze 138 bibliotek naukowych i publicznych, a także muzeów i archiwów. Dzięki współpracy z wieloma ośrodkami pojawiło się w sieci miejsce, w którym uzyskać można dostęp do ponad 6,5 milionów dokumentów przechowywanych fizycznie w różnych zakątkach w kraju.

INTERNET ARCHIVE

Link: https://archive.org/

Archiwum Internetu. Inicjatywa została rozpoczęta w 1996 roku i początkowo miała na celu archiwizację tego, co pojawia się w sieci.

Dzięki takiemu działaniu platforma zawiera dziś 330 miliardów skatalogowanych stron www, 20 milionów książek i tekstów, 4,5 miliona nagrań audio (w tym 180 000 koncertów na żywo), 4 miliony filmów (w tym 1,6 miliona programów telewizyjnych), 3 miliony zdjęć, 200 000 programów. Ideą, która do dziś przyświeca osobom tworzącym Archiwum Internetu jest upowszechnienie dostępu do wiedzy, bez względu na miejsce zamieszkania, sprawność fizyczną, czy status społeczny.

POLONA

Link: https://polona.pl/

Z myślą o powszechnym i bezpłatnym udostępnieniu cennych zasobów Biblioteka Narodowa stworzyła portal pod nazwą Polona. Zamieszczone na niej materiały w formie cyfrowej w większości posiadają status domeny publicznej.

Dzięki Polonie użytkownicy mają dostęp do zdigitalizowanych pereł polskiego piśmiennictwa m.in. starodruków, książek z XIX i XX w. ale także fotografii, kartek pocztowych rycin, druków ulotnych, nut, rękopisów, zbiorów kartograficznych i czasopism, które są doskonałą bazą wspierającą pracę dydaktyczną oraz prowadzenie zajęć w wielu instytucjach kultury i edukacji.

PROJEKT GUTENBERG

Link: https://www.gutenberg.org/

Pierwszym projektem biblioteki cyfrowej, w której obecnie udostępniono ponad 59 000 darmowych ebooków, jest Projekt Gutenberg.

Platforma dostępna w 4 językach jest tworzona przez wolontariuszy, którzy digitalizują, i zamieszczają nowe tytuły w katalogu. Dostęp do zbiorów jest bezpłatny z możliwością przekazania dobrowolnej dotacji na funkcjonowanie projektu.

SZUKAJ W ARCHIWACH

Link: https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/

Szukaj w Archiwach powstał z inicjatywy Narodowego Archiwum Cyfrowego.

Na portalu od dekady udostępniane są zasoby Archiwów Państwowych oraz instytucji współpracujących. Przeglądanie serwisu jest darmowe i nie wymaga logowania. Wśród skanów znajdziemy najstarsze i najcenniejsze dokumenty z historii Polski, ale również np. akta metrykalne i urzędowe, które są doskonałym źródłem wiedzy dla genealogów.

WATERCOLOURS

Bezpłatna internetowa baza akwareli dokumentalnych namalowanych przed 1900 rokiem. Projekt stworzony przez organizację charytatywną z Wielkiej Brytanii, która współpracuje z prywatnymi i publicznymi kolekcjami z całego świata, aby zlokalizować i opublikować obrazy, z których wiele nigdy wcześniej nie było digitalizowanych.

WORLD DIGITAL LIBRARY

World Digital Library uruchomiona została 10 lat temu z inicjatywy UNESCO i Biblioteki Kongresu. Znajdują się w niej zasoby elektroniczne pochodzące ze 193 krajów w 145 językach  – łącznie ponad milion różnego rodzaju dokumentów. Jej zadaniem jest wspieranie prac badawczych, ułatwienie dostępu do sprawdzonych źródeł wiedzy, a także nawiązywanie relacji międzyinstytucjonalnych. 

%d blogerów lubi to: