Scenariusze

Zapraszam do zapoznania się z przykładowymi scenariuszami zajęć, w których użyte zostały darmowe aplikacje i i zasoby Sieci. Spotkania można przeprowadzić dla różnych grup wiekowych (dzieci, młodzieży, dorosłych) w instytucjach kultury takich jak np. biblioteki, centra kultury, galerie lub muzea. Ich celem jest inspiracja do organizacji warsztatów tematycznych z wykorzystaniem technologii.

Każdy scenariusz porusza inny temat. Można je dowolnie modyfikować i dostosować do warunków lokalowych i sprzętowych a także potrzeb grupy docelowej.

Dzieci

Tytuł: KOSMICZNA PODRÓŻ Z MAŁYM KSIĘCIEM
Odbiorcy:dzieci w wieku 6-12 lat
Czas trwania:60 min.
Cel główny:Zapoznanie dzieci z historią Małego Księcia
Cele szczegółowe:– uczestnik poznaje historię Małego Księcia autorstwa Antoine de Saint Exupery
– uczestnik poznaje planety i ciekawostki dotyczące Układu Słonecznego
– uczestnik poznaje książki z aplikacjami do Rozszerzonej Rzeczywistości
– uczestnik potrafi wykorzystać urządzenia mobilne do zdobycia wiedzy wzmacnia swoje kompetencje cyfrowe
– uczestnik rozwija kreatywność
– uczestnik ćwiczy sprawność manualną
Wymagania w zakresie technologiiurządzenia mobilne – tablety lub smartfony z zainstalowanymi aplikacjami do książek: 
Układ Słoneczny – aplikacja dostępna pod linkiem: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.redfrog.isolarsystem&hl=pl(może być również inna aplikacja mobilna dotycząca Układu Słonecznego)
Tiny Prince, Antoine de Saint-Exupery – aplikacja dostępna pod linkiem: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.books2ar.epc&hl=pl
Materiały:Książki:  
-Mały Książę. Rozszerzona Rzeczywistość, Antoine de Saint-Exupery, wyd. Galaktyka
Układ Słoneczny, tekst, projekt i ilustracje Carlton Books Limited, wyd. Mapcards- kartki papieru – kredki lub flamastry
Metody i formy pracy:pogadanka
burza mózgów
praca z książką
praca plastyczna
Przebieg zajęćCzęść wstępna – czas 10 min.
Przywitanie grupy
Zapoznanie z tematem warsztatów
Prowadzący zadaje pytanie – Co wiemy na temat Układu Słonecznego? i zbiera odpowiedzi metodą burzy mózgów
Część główna – czas. 40 min.
– Prowadzący pokazuje książkę pt: Mały Książę i krótko przybliża dzieciom historię bohatera (może opowiedzieć lub przeczytać wybrane fragmenty). W trakcie opowiadania posiłkuje się tabletem i aplikacją pokazując elementy Rozszerzonej Rzeczywistości ukryte w książce – skanuje odpowiednie strony. Kolejno prosi uczestników o wykonywanie zadań na tablecie (tak aby wszyscy widzieli). Dzięki temu dzieci mogą pomóc Małemu Księciu np. wyrywać Baobaby z jego planety czy pielęgnować różę. (w książce strony z Rozszerzoną Rzeczywistością oznaczone są symbolem róży). 
– Po zakończeniu historii prowadzący rozdaje dzieciom kartki i prosi aby zaprojektowały planety, które według nich mógłby jeszcze odwiedzić Mały Książę. – Po skończeniu planety umieszczane są na tablicy magnetycznej i dzieci opowiadają o swoich pracach.
– Prowadzący pokazuje książkę Układ Słoneczny z uruchomioną dedykowaną Aplikacją na tablecie lub smartfonie i prezentuje uczestnikom ruch planet wokół słońca a także np. łazik, który został wysłany na Marsa. Chętni mogą sterować łazikiem aż wyjedzie “poza książkę”.
Podsumowanie – czas 10 min.
Prowadzący siada z dziećmi w kole i pyta co zapamiętały z dzisiejszego spotkania a także co im się najbardziej podobało.

Przykładowe zdjęcia z realizacji:

Młodzież

Tytuł:MOJA HISTORIA, MÓJ FILM
Odbiorcy:młodzież w wieku 15-18 lat
Czas trwania:90 min. 
Cel główny:Zachęcenie uczestników do poznania historii swojej rodziny i tworzenia domowego archiwum 
Cele szczegółowe:– uczestnik poznaje ideę i sposoby tworzenia Archiwów Rodzinnych
– uczestnik poznaje analogowe nośniki informacji, sposoby digitalizacji i zabezpieczania rodzinnych zbiorów
– uczestnik poznaje darmowe narzędzia do tworzenia filmów i fotokastów (Animoto, Magisto)
– uczestnik poznaje aplikacje mobilne do skanowania
– uczestnik wie gdzie w sieci szukać informacji o historii swojej rodziny bądź okolicy
– uczestnik potrafi połączyć analogowy nośnik z urządzeniem do jego odtwarzania
– uczestnik potrafi przygotować krótkie wideo z wykorzystaniem aplikacji Animoto lub Magisto
– uczestnik potrafi zeskanować dokument przy użyciu telefonu lub tabletu
Wymagania w zakresie technologii:– dostęp do komputerów lub urządzeń mobilnych z internetem
– projektor i ekran, lub telewizor lub tablica multimedialna
– konto w aplikacji Mentimeter (tutorial i opis dostępny jest tutaj: https://bibliotekaaplikacji.com/ankiety/#MENTIMETER)
– Konto w aplikacji Animoto (tutorial i opis dostępny jest tutaj: https://bibliotekaaplikacji.com/filmy/#ANIMOTO)lub konto w aplikacji Magisto  (tutorial i opis dostępny jest tutaj: https://bibliotekaaplikacji.com/filmy/#MAGISTO)
– aplikacja mobilna do skanowania dokumentów: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.simplescan.scanner&gl=PL
Materiały:– informacje o tworzeniu archiwów rodzinnych: https://archiwarodzinne.gov.pl/
– czym są Archiwa Rodzinne i co je stanowi: https://www.archiwa.gov.pl/pl/584-czym-s%C4%85-archiwa-rodzinne-i-co-je-stanowi
– Jak zabezpieczyć bibliotekę i archiwum domowe: https://www.archiwa.gov.pl/pl/584-czym-s%C4%85-archiwa-rodzinne-i-co-je-stanowi
– dokumenty do badań nad historią przodków w internecie: https://www.archiwa.gov.pl/pl/584-czym-s%C4%85-archiwa-rodzinne-i-co-je-stanowi
– analogowe nośniki informacji – np. kasety VHS, płyty winylowe, taśmy z filmami i dźwiękiem, klisze fotograficzne analogowe odtwarzacze np. odtwarzacz VHS, magnetofon, gramofon (wszystko co uda się zgromadzić i pokazać) – jeśli nie ma możliwości pokazania nośników lub odtwarzaczy, można wykorzystać zdjęcia w prezentacji.
– stare fotografie, dokumenty, pocztówki etc…zeskanowane materiały archiwalne w formacie jpg. lub krótkie fragmenty filmów przygotowane w folderach na stanowiskach komputerowych
Metody i formy pracy:burza mózgów
pogadanka
prezentacja
praca w grupach
tworzenie filmu
Przebieg zajęćCzęść wstępna – czas 20 min.
Przywitanie grupy
Zapoznanie z tematem warsztatów
Burza mózgów z użyciem aplikacji Mentimeter – prowadzący wyświetla na dużym ekranie slajd z pytaniem Co możemy znaleźć w Archiwum Rodzinnym? (przykładowy slajd: uczestnicy używając własnych telefonów z dostępem do internetu odpowiadają na pytanie wpisując swoje skojarzenia. Następnie prowadzący omawia to co się pojawiło i uzupełnia o nowe informacje
Część główna – czas. 60 min
– Prowadzący opowiada czym są Archiwa Rodzinne i jak o nie dbać w oparciu o podane wyżej materiały. Prezentuje wybrane zbiory ze strony https://archiwarodzinne.gov.pl/
– Prowadzący pyta młodzież czy spotkali się w swoim otoczeniu z materiałami dotyczącymi historii swoich rodzin. Jeśli nie zachęca ich do porozmawiania ze starszymi członkami rodziny i przejrzenia domowych archiwaliów
– Prowadzący zaprasza uczestników do stołu (lub prezentacji) gdzie znajdują się analogowe nośniki i odtwarzacze. Kolejno prezentuje nośniki i pyta uczestników jak się nazywają, co się na nich może znajdować oraz w jakim odtwarzaczu można je uruchomić? Pyta również czy uczestnicy spotkali się już wcześniej, bądź korzystali z pokazanych nośników lub urządzeń.Prowadzący pokazuje uczestnikom jak za pomocą telefonu zeskanować zdjęcie. Zachęca do pobrania aplikacji (link wyżej) i zeskanowania leżących na stole materiałów
– Prowadzący pokazuje w jaki sposób przygotować krótki film za pomocą aplikacji Animoto lub Magisto (do wyboru). Następnie prosi uczestników o założenia konta w aplikacji i przygotowanie przykładowego filmu w oparciu przygotowane na komputerach materiały.
– Po zakończeniu prac uczestnicy pobierają filmy a prowadzący przegrywa je na pendrive i prezentuje na dużym ekranie.
Podsumowanie – czas 10 min.Prowadzący pyta uczestników co zapamiętali z dzisiejszego spotkania a także co im się najbardziej podobało. Zachęca do tworzenia własnych archiwów domowych i dbania o rodzinne pamiątki

Przykładowe zdjęcia z realizacji:

Dorośli

Tytuł:DZIEŁO W SIECI – gdzie szukać, jak korzystać, jak świadomie publikować?
Odbiorcy:dorośli
Czas trwania:90 min. 
Cel główny:Poznanie przez uczestników możliwości legalnego wykorzystania zasobów sieci i świadomego publikowania własnych materiałów
Cele szczegółowe:– uczestnik zna podstawy prawa autorskiego w sieci
– uczestnik wie czym są otwarte zasoby i jak je znaleźć
– uczestnik zna portale z darmowymi materiałami cyfrowymi
– uczestnik wie czym są licencje Creative Commons
– uczestnik potrafi sprawdzić jakimi prawami objęte jest zdjęcie lub film opublikowane w sieci
– uczestnik potrafi dobrać licencję do własnego materiału, który chce opublikować
– uczestnik potrafi opublikować flipbooka przy pomocy aplikacji Issu lub PubHTML5
Wymagania w zakresie technologii:– dostęp do komputerów z internetem
– projektor z ekranem lub telewizor lub tablica multimedialna
– konto w aplikacji Issu (tutorial i opis znajduje się tutaj: https://bibliotekaaplikacji.com/e-booki/#ISSUU) lub konto w aplikacji PubHTML5 (tutorial i opis znajduje się tutaj: https://bibliotekaaplikacji.com/e-booki/#PUBHTML5)
Materiały:– Quiz o prawie autorskim zakończony filmem dostępny tutaj: https://view.genial.ly/5f675f8251337070914e44ae/learning-experience-challenges-quiz-pa-gr-1-copy
– Filmy dotyczące prawa autorskiego, dozwolonego użytku prywatnego, otwartych zasobów i licencji Creative Commons przygotowane przez Centrum Cyfrowe:https://www.youtube.com/watch?v=JIQgsWXU2_8https://www.youtube.com/watch?v=h7w3Lqw6wAQhttps://www.youtube.com/watch?v=ouQowkWRlmAhttps://www.youtube.com/watch?v=ldMb38Xvh6g
– Padlet z repozytorium portali z darmową muzyką, zdjęciami ikonami etc…: https://padlet.com/monikaschmeichel/Otwarte_zasoby
– Licencje Creative Commons – https://creativecommons.pl/poznaj-licencje-creative-commons/
– flipchart, blok do flipchartu, kolorowe flamastry
Metody i formy pracy:pogadanka,
burza mózgów,
praca w grupach,
projekcja filmowa,
quiz,
praca z aplikacjami
Przebieg zajęćCzęść wstępna – czas 20 min.
– Przywitanie grupy
Zapoznanie z tematem warsztatów
Runda zapoznawcza – Mam na imię… Jestem tu bo…
– Prowadzący pyta uczestników czy wykorzystują materiały dostępne w sieci. Prosi o wypisanie na flipcharcie gdzie szukają takich materiałów.
– Następnie pyta czy sami również coś publikują w sieci. Jeśli tak prosi o podzielenie się co i w jakich miejscach.
Część główna – czas. 60 min.
– Wspólne rozwiązywanie Quizu dotyczącego podstaw prawa autorskiego – Prowadzący wyświetla kolejne pytania a uczestnicy udzielają odpowiedzi na koniec wspólnie oglądają film pt: Czym jest prawo autorskie
– Prowadzący dzieli uczestników na 3 grupy. Każda z grup ma za zadanie obejrzenie jednego z 3 filmów: Grupa 1 – Na co pozwala dozwolony użytek prywatny?; Grupa 2 – czym są Licencje Creative Commons; Grupa 3 – Po co nam otwarte zasoby?.
– Po obejrzeniu filmów uczestnicy wypisują najważniejsze informacje na kartkach z flipchartów a następnie prezentują na forum
– Prowadzący podsumowuje wypowiedzi uczestników i pokazuje na prezentacji najważniejsze zagadnienia związane z prawem autorskim. 
– Prowadzący pyta uczestników jakie znają portale z darmowymi i legalnymi zasobami sieci – z czego korzystają i w jaki celu? Po rozmowie prezentuje pladlet ze zbiorem darmowych stron i krótko omawia.
– Następnie mówi czym są otwarte zasoby i gdzie można je znaleźć, omawia również sposób działania Licencji Creative Commons. Pokazuje jak sprawdzić licencje do grafik lub filmów, które pokazuje wyszukiwarka Google oraz jak sprawdzić licencje materiałów zamieszczonych na Youtube.
– Po części teoretycznej prowadzący zaprasza uczestników do stanowisk komputerowych lub prosi o skorzystanie z własnych urządzeń mobilnych i prezentuje działanie narzędzi do przygotowania Flipbooków (Issu lub PubHTML5).Uczestnicy po założeniu konta w aplikacji tworzą pierwszego flipbooka z dokumentu pdf przygotowanego przez prowadzącego (może to być np pdf z materiałami z warsztatu) i publikują go. 
Podsumowanie – czas 10 min.
Prowadzący pyta uczestników co zapamiętali z dzisiejszego spotkania, a także w jaki sposób i do czego mogą wykorzystać zdobytą wiedzę.
%d blogerów lubi to: